Việt Văn Mới
Việt Văn MớiMÙI TẾT MÁ

Rỡ vàng mai hát tàn Đông
Bếp xuân hương bánh quyện thơm nhang trầm
Ngậm lời mây trắng xa xăm
Mùi Tết của Má như còn quanh đây...

Xuân Lộc, 23 Chạp 2020


TINH KHÔI

Vô biên tóc thề xô dạt
Thời gian vỗ bạc sông đời
Phế tích tình chìm năm tháng
Xuân hồng em về tinh khôi.


XUÂN ĐỜI KHÁT VỌNG XANH TƯƠI

Đừng cho là mộng mị
giọt ban mai đượm nồng trần thế
nhánh hoang đời hoài khúc non tơ
hạt cát đại dương
vẫn dậy muôn trùng ngát sóng.

Đừng cho là huyễn vọng
tròn giấc mơ - sự thật
tứ thơ nhuộm hồng mặt đất
sợi ưu tư ấm áp phận người
tình yêu em phát sáng nụ cười
ngọt mật mang tên trái cấm.

Đừng cho là huyễn tưởng
thời gian liều thuốc nhiệm màu
câu thơ có cánh mặt trời
nốt trầm vị thần nỗi sầu biến tấu

Và nhành mai đêm trước
huyền hoặc vị Thiền sư đốn ngộ (*)
lấp lánh năng lượng đất trời sinh sôi
trong từng tế bào xác tín
bừng xuân đời khát vọng xanh tươi!

Xuân Lộc, tháng 2- tháng 10/2020
(*) Đình tiền tạc dạ nhất chi mai (Mãn Giác Thiền sư)


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển ngày 06.01.2021 .