VŨ NGỌC NINH

  • Sinh ngày 08 - 10 - 1984
  • Tại Ý Yên - Nam Định
  • Cử nhân Văn học - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI