TRẦN CHIỂU

 • Sinh năm 1938.
 • Tại làng Quỳnh Biểu, xã Liên Hoà, tổng Hà Nam, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh.
 • Nghề nghiệp : Nhà Báo .
 • Ngụ tại tổ 20A, Khu 2A, Phường Cao Xanh, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.
 • Mất ngày 30/11 năm 2014 (tức là ngày 09 tháng 10 năm Giáp Ngọ)
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Chân Đất (tập thơ) - NXB Lao Động – năm 1999
 • Thơ Bốn Câu (tập thơ)- Hội Vh Nghệ thuật Quảng Ninh - 2000
 • Lễ Rước Cụ Thượng (tập truyện ngắn) - NXB Lao Động - 1999
 • Cái Giá Phải Trả (tập truyện ngắn) – NXB Văn hoá Dân tộc - 2001
 • Con Trời (tập truyện ngắn) - NXB Lao Động - 2001
 • Ngã Ba Chia Tay (tiểu thuyết) - NXB Lao Động - 2001
 • Phố Lắm Người Nghèo (tiểu thuyết) – NXB Quân Đội Nhân Dân - 2005
 • Người Đi Thầu Đất (tiểu thuyết) – NXB Công An Nhân Dân - 2005
 • Chủ Tịch Tỉnh Tôi (tiểu thuyết) – NXB Thanh Niên - 2006
 • Một Đời Tri Kỷ (tập bút ký viết về bè bạn) - NXB Lao Động - 2006
 • Mắt Biển (tập bút ký) - Hội Vh Nghệ thuật Quảng Ninh - 2007
 • Ma Ở Đất (tiểu thuyết) – NXB Văn Học - 2007
 • Người Đàn Bà Đuổi Gió (tiểu thuyết) – NXB Công An Nhân Dân - 2007
 • Một Trăm Và Chín Chín (tiểu thuyết) - NXB Công An Nhân Dân - 2008
 • Tiểu thuyết chọn lọc (tiểu thuyết) – NXB Văn Học - 2008
 • Người cõi âm (tiểu thuyết) – NXB Văn Học - 2009

 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  CHUYỆN ANH EM NHÀ HỌ QUÁCH CỦA NGƯỜI PHÚC TA NHỮNG NGƯỜI ĐÀO THAN THỔ PHỈ NGÃ BA CHIA TAY - tiểu thuyết - kỳ 1 BUÔN THÁNH - kỳ 1 BUÔN THÁNH - Kết HẮN VÀ... NGÃ BA CHIA TAY - tiểu thuyết - kỳ 2 SÂN GOLF 36 LỖ SẾP VÀ CÂY LỘC VỪNG CỔ THỤ 61 NĂM, 8 THÁNG, 7 NGÀY TUỔI CHUYỆN KHÔNG CÓ TRONG BÁO CÁO NGÃ BA CHIA TAY - tiểu thuyết - kỳ 3 & 4 & 5 CHUYỆN TÌNH “VIỆT MINH” 3 TRUYỆN CỰC NGẮN 3 TRUYỆN CỰC NGẮN NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 1 3 TRUYỆN CỰC NGẮN NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 2 QUÀ TẾT NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 4 NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 5 NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 6 - 7 NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 8 - 9 - 10 NGƯỜI CÕI ÂM - tiểu thuyết - chương 11 - 12 - KẾT BA NGƯỜI TRONG TỔ TAM CHẾ MẮT TRINH SÁT DƯỚI ĐÁY THỜI THẾ THAN MẶT QỦY - tiểu thuyết - toàn truyện MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 1. MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 2. MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 3. MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 4. MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 5 & 6. MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 7 & . MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 8 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 9 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 10 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 11 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 12 & 13 & 14 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 15 & 16 & 17 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 18 & 19 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 20 & 21 & 22 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 23 & 24 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 25 & 26 & 27 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 28 & 29 & 30 & 31 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - chương 32 & 33 & 34 MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN - tiểu thuyết - Kết