NGUYỄN THỊ HẢI HÀ


  • Hiện định cư tại Hoa Kỳ.
  • Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ Sư Cơ Khí trường New Jersey Institute of Technology.
  • Cao học ngành Quản Trị Kỹ Nghệ và Xây Dựng cũng ở NJIT.
  • Hiện đang quản trị đồ án xây dựng cho hãng xe lửa ở New Jersey.
  • Dịch, điểm sách, và tin văn học trên báo mạng, Hợp Lưu , nhật báo Sài Gòn Nhỏ.  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI