NGUYỄN ĐẶNG MỪNG

  • Sinh năm 1953.
  • Quê quán: Cổ Lũy Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị.
  • Làm thơ viết văn. Sáng tác đăng trên các báo Văn Nghệ, Tia Sáng, Người Đại Biểu Nhân Dân, Sông Hương, Kiến Thức Ngày Nay, Nhịp Cầu Đầu Tư…, các diễn đàn văn học tiếng Việt trong và ngoài nước.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Bóng Chiều Hôm, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2009.
  • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM