NGỌC ÁNH

  • Tên thật là Trần Ngọc Ánh
  • Hiện cư ngụ tai Califorina HoaKỳ.
  • Trước đây từng bị tù Cộng Sản hơn 10 năm vì tội phản động,
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN ;

  • "Ngày Tháng Buồn Hiu" xuất bản tại Mỹ năm 2016
  • " Khi lá xanh rồi" xuất bản 2017
  • Cộng tác với các tạp chí và các trang web ở Mỹ, Canada, Úc từ năm 2007

  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI