Linh Mục NGUYỄN VÂN ĐÔNG

 • Linh Mục Phê Rô Nguyễn Vân Đông
 • Sinh ngày 24 tháng 03 năm 1943, tại Qui Nhơn
 • Chánh xứ nhà thờ Thăng Thiên, Số 02 đường Quang Trung- Pleiku- Gia Lai.
 • Tổng Đại Diện Giáo phận Kon Tum
 • Giám Đốc Caritas Kontum.


 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  VĂN & TRUYỆN

 • NHỮNG ĐIỀU CHIA SẺ - toàn tập 
 • NHỮNG ĐIỀU CHIA SẺ (1) 

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 2. CHÚA ĐÃ GỌI TÔI SAU ĐUÔI MỘT ĐÀN BÒ NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 3. TÔI YÊU THƯƠNG GIÁO HỘI - TÔI YÊU THƯƠNG GIÁO PHẬN KONTUM - TÔI YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CỦA TÔI NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 4. GÍAO HỘI VIỆT NAM LOAN BÁO TIN MỪNG CHO AI ? - LOAN BÁO TIN MỪNG QUA VIỆC LÀM TỪ THIỆN NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 5. BẢO VỆ SỰ SỐNG, CHỐNG PHÁ THAI NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 6. GiÁO PHẬN KONTUM VÀ NGƯỜI PHUNG CÙI NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 7. MỞ NHÀ TRẺ CHO CÁC LÀNG DÂN TỘC NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 8. NGƯỜI DÂN TỘC PHẢI BIẾT TIẾNG KINH NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 9. DẠY CHO CÁC THIẾU NỮ DÂN TỘC BIẾT LÀM VỢ, LÀM MẸ NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 10. THẦY THUỐC CHO NGƯỜI DÂN TỘC NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 11. TIẾNG NÓI NGƯỜI DÂN ĐEN NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 12. NHỮNG ĐIỀU DỄ THƯƠNG NƠI NGƯỜI ANH EM DÂN TỘC NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 13. MÓN QUÀ TUY NHỎ MÀ NIỀM VUI THÌ RẤT LỚN NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 14. BUÔN THƯỢNG NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 15. AI ĐÃ DẪN ĐƯỜNG CHỈ LỐI NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 16. NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG LO NGẠI NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 17. NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG CHO ĐỜI TÔI NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 18. NHỮNG GƯƠNG TỐT VÀ CÔNG VIỆC MÀ CÁC VỊ THỪA SAI TIỀN BỐI ĐÃ LÀM NHỮNG ĐIỀU CHIA XẺ - kỳ thứ 19. LỜI KẾT NHỮNG ĐIỀU CHIA SẺ - Phần 2 - kỳ thứ 1 NHỮNG ĐIỀU CHIA SẺ - Phần 2 - kỳ thứ 2 NHỮNG ĐIỀU CHIA SẺ - Phần 2 - kỳ thứ 3 NHỮNG ĐIỀU CHIA SẺ - Phần 2 - kỳ thứ 4 NHỮNG ĐIỀU CHIA SẺ - Phần 2 - kỳ thứ 5 NHỮNG ĐIỀU CHIA SẺ - Phần 2 - kỳ thứ 6