LƯU VĂN KHUÊ


  • Lưu Văn Khuê.
  • Hiện sống và viết tại Hải Phòng
  • Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng .
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Hành tinh màu da cam (NXB Kim Đồng - 1991)- truyện - tác phẩm đoạt Giải thưởng của Trung ương Đoàn và Hội Nhà văn Việt Nam
  • Có một mùa bóng đá (NXB Kim Đồng - 1990) mới đây được Hãng phim Giải Phóng dựng thành phim U14 đội bóng trong mơ.
  • Một thời vệ quốc (NXB Hải Phòng - 2007) - tiểu thuyết.
  • Mạc Đăng Dung (NXB Hải Phòng - 2007) - tiểu thuyết lịch sử .
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI