CHIÊU HOÀNG

  • Tên thật : Phạm Thị Thanh Mai
  • Sinh tại Nha Trang, nhưng trọn tuổi thơ sống tại Saigon.
  • Cha người Hà Nội - Mẹ người Nam Định
  • Khởi viết từ năm 1990 qua các bút hiệu: Nghi Lâm, Thiên Thần, Linh Lan và Chiêu Hoàng.
  • Bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật từ năm 1989 sau khi đọc xong cuốn "Câu Chuyện Giòng Sông" của Herman Hess. Rồi từ đó say mê với những triết lý của Phật giáo.

    Hiện đang sống tại California - Hoa Kỳ với gia đình.  • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI