Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


THƠ XUÂN QUAN HỌ 


THÁNG GIÊNG CHẢY HỘI

Tháng giêng ta trẩy hội làng
Không đi thì để lỡ làng cả duyên
Đi thì anh được gặp em
Chẳng thành chồng vợ cũng nên bạn tình.

LỄ CHÙA CẦU MAY

Cùng chị ngày xuân ra lễ chùa
Ai người theo mẹ...mắt đong đưa
Muốn làm chú tiểu "bưng mâm" hộ
Để mẹ ai người "mừng tuổi" cho.

VỀ LIM

Lim dim đôi mắt về Lim
Cái Người định hỏi thì tìm chẳng ra
Từ thời sen ngó đào tơ
Giờ mai rã cánh bơ sờ...còn đâu?
Về Lim đứng tựa trên cầu
Tìm trong câu hát cái câu của mình.

NGHE QUAN HỌ DƯỚI THUYỀN

Dưới thuyền đã có Liền Em
Đón Chàng xuống hát giao duyên...chòng chành
- Người ơi! Ghé nón nửa vành
Hát câu Đến hẹn...Liền Anh trọn đời!
Gió Tiêu Tương thổi xanh ngời
Nửa chừng xuân rắc những lời lửng lơ
Phải duyên Quan họ qua bờ
Cầm lòng mà đợi, ơ hờ...sang xuân.

XUÂN TIÊU TƯƠNG
(Tháng giêng hai gọi người Quan họ)


Xuân hẹn dòng Tiêu Tương
Xanh xanh màu xanh Quan họ
Mùi nhớ
Trắng toát yếm trúc bâu
Theo bàn tay của mây
Lần xuống vạt đồi Lim
Bầm tím nụ hoa bí đỏ
Trăng non
Hai mảnh khép hờ
Cầm dạ hương
Cầm lòng xuân
Nao nức
Ai người vạt áo đề thơ
Chân đồi
Mặt rằm nghiêng ngả
Khép hờ
Ngực núi
Mở bờ lau
Mắt môi
Thả một dòng Quan họ
Ngón chân son đập nhịp qua cầu
Ai đó
Trốn tình yêu chồng vợ
Trẫm mình
Tiêu Tương
Lật đổ thuyền tình
Ngực trăng đau bầm tím bến trinh
Nguyên tiêu
Hứng
Đêm chôn đầy tiếng sáo.

NHỮNG CÔ NÀNG QUAN HỌ

Những cô Nàng đi hội
Thắt lưng bao xanh
Ai dám cởi
Để yêu
Người Quan họ?
Chỉ có gió
Chỉ có mây
Cởi cùng trăng gió
Là Liền Anh lãng tử
Hào hoa
Những cô Nàng đi hội
Thắt lưng ba vận
Áo váy thướt tha
Ai dám sờ
Vào cái mùi Quan họ
Để yêu?
Để nhớ
Khát một trời tình
Những cô gái Bắc Ninh
Tuyết trinh
Đi chơi cả tháng trời Quan họ
Hát hò
Đàn đúm
Nguyên trinh.VVM.10.1.2022