Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      DÌA CHẢ DÌA

Dìa chả dìa mà sang chả sang
Vô duyên 1 chuyến đò ngang đắm đò
Mến em sự nghiệp hàt hò
Mắt em từ thủa học trò tóc mây
Thế rồi gió thổi cát bay
Mù mù mit mịt hết ngày qua đêm
Từ khi đôi đứa đôi miền
Thì thôi rã gánh trọn phường bát âm
Trống kèn lớp vứt lớp quăng
Lớp mang bán chợ lớp còn treo đây
Chúng ta như lợn lạc bây
Như gà chờ thóc mà lay lắt buồn
Duyên ta như lá hoa cồn
Khi cao khi thấp gió còn cuốn theo
Hết khe rồi lại tới đèo
Bao nhiêu ân oán còn theo gót ngừơi
Năm năm thời đã rõ 10
Hứa nhăng với cuội cho vui cuộc tình
Đèn xanh đèn đỏ đèn vàng
Đèn chờ đèn đợi đèn sang mà rầu
Toàn sông mà chả bắc cầu
Tình yêu thiếu ghệ cầu âu chán phèo
Vô duyên chỉ tại vì nghèo
Cuối đường tối tối nằm queo góc sàn
1 mình 1 chuyến đò ngang
2 mình 1 chuyến chiều tàn 0 nhau
100 năm trụ cõi giang đầu
Nhìn theo giang đit mà đau đáu lòng
Tâm tư 2 tiếng tơ đồng
Khi say khi tỉnh mình o nhớ gì
Quê nhà Phan Thiết Lagi
Quê ngừơi nói chuyện phân ly đường tàu
O ngờ chuyển bánh từ lâu ?

100 NĂM

Trong cõi người khoai
Chữ danh chữ giá hoài hoài đá nhau
Còn tiền còn “ Quán Bà Mau “
Hết tiền đứng bến lắc đầu xót xa
100 năm trong cõi ngừơi ta
Liên ông với lại liền bà lấy nhau
ối giời có lạ chi đâu?
Mà sâu với cải làm rầu nồi canh
Còn tiền lầu đỏ lầu xanh
O tiền lếu cỏ lều tranh cũng lều
100 quan chừ cũng nhẹ hều
Thì thôi chơi gói thuốc liều 1 phen
O trăng mà cũng chả đèn
Tối thui trắng cũng thành đen ấy mà
Trời khuya húp “ chí mà phù “
một ly tào chánh bu dù bú ô
bông lao cùng với cá dồ
tráo qua tráo lại phượng sồ ngoạ long
con giun lẫn với con rồng
con ruồi lân lộn con ong lúc nào?
Hàng cau sát cạnh hàng rào
Hoàng Sa với lại Hoàng Sào 1 đôi
Thương thân rồi lại thương người
Tình thôi kẻ khóc ngừoi cừơi bên nhau
Ngó tây rồi lại ngó tàu
Taiwan với lại Quảng Châu chung đường
O may đẩy sát chân tường
Thương nam thương nữ Đạm Tiên thủa nào?
Nơi đây lắm kép lăm đào
Tiền trao cháo múc ôn ào chút thôi
Lề đường quán cóc cặp đôi
Cũng xong son phấn giữa đời phù duVVM.17.11.2021