Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      NHỚ THU MƯA

thầm thì
mưa bụi trên tay
tóc chưa vội ướt
thả gầy thu phong
lá xanh. đâu tự xuân hồng
tự tình dan díu sẻ bồng thu qua
nụ cười ngọc mím hương xa
hỏi đường chia biệt
có là lưu phương
người ở đâu. lạ. phố phường
đêm nao rượu bỏng
má hường gây men
tỏ tình ngây dại ánh đèn
đóa ngần da thịt. tôi. em một lần
nhớ lời yêu luỵ phân vân
ngày đây đêm đó ngại ngần tư duy
nhớ nhau cùng một vết tỳ
chồng lên sương khói từng ly ảnh buồn
chậm ngày. trời bỗng mưa tuôn

21.10.21VVM.22.10.2021