Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      TIẾNG HÁT NHƯ SÔNG

Tôi không biết được nữa
vầng trăng em bỏ đi
từ chuyện tình lắp ráp
tơ sương nuối được gì

Tơ tằm còn ươm áo?
bướm đã rụng mùa xa
hoa mây còn ảo ảo
thương chút nắng đậm đà

Tôi không còn biết được
lời tự tình gương say
áo đêm chầm thúy liễu
cơn choáng ngủ rất gầy

Tôi biết được biết được
một buổi mai không không
tôi bắt đầu nói nhịu
cơn mưa lũ trên đồng
bước chân rơi ngoài phố
đốm lửa đã phai hồng
vệt môi son tàn tạ*
quên thơ một chiếc vòng
ngực đau chìm mặt ngọc
tiếng hát nào như sông

19.8.2021

* ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng - Trịnh Công SơnVVM.09.9.2021