Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


  
LẨM NHẨM TRONG CÕI HƯ VÔ.  

thì mặc người đi
sương khói bay
giấu trong tiếng nấc
kiếp lưu đày

bóng chim tăm cá
còn hay mất?
ai vội tìm ai
trong đám mây?

  núi nát hư danh
sông cạn mộng
trùng khơi vời vợi
nỗi riêng tây

thèm hương tóc ấy
nồng thơm giấc
cậy chốn tịnh yên
nên cứ vay?

  đâu hay chỗ cạn
trầm mê lún
cõi trời huyền nhiệm
bóng chim bay…

  (07.2021)VVM.15.7.2021