Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


MẸ SÁNG THẾ

Gió và lửa và nước cùng khai sinh
Thuở vô hồi thế gian mờ mịt
Đất mẹ trời cha một ngày sáng thế
Linh hồn nhục thể mẹ khai sinh
Đàn con đặt tên Người
Triền miên sinh diệt

Trái đất không một ngày bình yên
Thiên tai giáng họa
Quyền lực- cuồng tín- lòng tham vô tận
Mẹ buồn đàn con không hiểu vô thường
Mẹ đứng lo âu bên bờ tận thế

Nhưng mẹ là của muôn hằng thế kỷ
Đầy tình thương yêu bao la độ lượng
Sẽ làm cho cây nên xanh cho trái nên ngọt
Tưới vào lòng người những cơn mưa từ tâm
Và mẹ sẽ sáng thế thêm một lần- nhiều lần
Những thế hệ không hận thù
Biết đời sống con người rất đáng quý
Ca ngợi trường tồn
Dưới mái nhà chung.VVM.14.7.2021