Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh của hoạ sĩ Trần NguyênTÌNH QUÊ  

Mẹ già bạc tóc nắng mưa
Khòm lưng gánh nặng bốn mùa trên vai
Quê nghèo thương lúa thương khoai
Thương gái tần tảo
Thương trai dãi dầu

Nhận nụ cười từ mắt nhau
Nhủ lòng quên hết buồn đau thăng trầm
Lộc tình gieo xuống trăm năm
Nên chồi nhân ngãi
Nên mầm yêu thương

Đã về vui với cố hương
Lẽ nào còn ngại con đường đất nâu
Bùn lầy có lỗi gì đâu
Chẳng qua chưa thật vì nhau thôi tình
Phải lòng cục đất cũng xinh
Đừng nên để mất bóng mình trong quê


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt.