NGUYỄN MINH PHÚC

 • Quê quán : Quảng Ngãi
 • Có thơ đăng trên các tạp chí,website trong, ngoài nước
 • Hiện đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang


 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI

  THƠ

 • người rồi như bụi
 • hôn em
 • sợi khói cầm tay


 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  tháng ba cao nguyên sông Hậu gió qua Trà Khúc theo em xuống phố và bóng cô liêu thương bầy sẻ cũ còn những rong rêu những tháng giêng buồn lòng như gió cuốn