HUỲNH THANH

  • Sinh năm 1966 tại La Gi, Bình Tuy (Bình Thuận)
  • Hiện sống tại Phan Thiết
  • Làm việc tại Tòa soạn Báo Bình Thuận

  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI