HỒNG PHƯƠNG VIÊN

  • Sinh năm 1949
  • Tại Quảng Ngãi
  • Tốt nghiệp sư phạm Saigon năm 1970 và nghỉ dạy học năm 1980.
  • Cử nhân Triết học giáo khoa Tây phương 1972 / Đại học Văn Khoa - SAIGON.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

    VÔ ĐỀ NHỎ TO TÂM SỰ MẶC NIỆM BÙI GIÁNG TẾ KHUẤT NGUYÊN TƯƠNG TIẾN TỬU NGHỆ THUẬT ẢO CẢNH TRONG THÚ CHƠI RỄ CÂY & ĐÁ Thư Mở...Cho Mầy Bác sĩ ROBOT của Bệnh viện “NIỀM TIN & HY VỌNG” NỤ CƯỜI RAU DIẾP Thương Quá...Việt Nam !!! Cánh Hoa Vô Ưu Cuộc Thẩm Vấn Đầu Tiên Năm THÌN nói chuyện RỒNG CÁI NỢ VĂN CHƯƠNG ... Đánh Giặc Ta Đi Tìm Mình Tranh Luận hoặc Trở Lại Hầm Tối “Thông Điệp Lọ Lem” Đức Giáo Hoàng Không Dùng Bao Cao Su Căn Nguyên Tình Yêu Thầy Trò Đường Tăng Đi Thỉnh Bao Cao Su.