ĐỒNG NGỌC HOA

 • Đồng Ngọc Hoa
 • Sinh năm 1946 - Từ trần trưa ngày 13 tháng 6 năm 2020 tại Nam Định.
 • Tại : Lạc Chính Trực Khang,Trực Ninh, Nam Định
 • Nguyên sĩ quan QĐNDV
 • Hội viên hội VHNT
 • Hội viên hội Khoa học lịch sử Việt nam
 • Giải thưởng báo chí Trung ương
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Chúng tôi là Bộ đội Cụ Hồ (in chung) NXB-QĐND
 • Dấu ấn thời gian(in chung) NCPB-VHNT
 • Thi sĩ Nguyễn Bính thơ và đời(in chung) NCPB-VHNT
 • Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Trực khang (chủ bút)
 • Lịch sử Phật giáo Huyện Trực Ninh
 • Trạng Nguyên Đào Sư Tích đời và thơ văn
 • ...........................
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI

  TRUYỆN NGẮN - VĂN - TIỂU THUYÊT

 • LÃO HÓI - tiểu thuyết