Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

     THÀNH VIÊN BIÊN TẬP

             * Chủ Biên : Từ Vũ .
            * Phụ Tá Chủ Biên : Nguyễn Thị Dị .
            * Tài Chánh : Long Hầu
            * Trình Bầy : Jean Marie & Emilie Carlier .
            * Kỹ Thuật : Việt Thường & YVan & Emilie Carlier .

     Thành Viên Sáng Lập :

      * Từ Vũ (Pháp) * Nguyễn Thị Dị (Pháp) * Nguyễn Khôi (HàNội) * Bích Ngọc (ViệtNam) * Nguyễn Mai (BanMêThuột) * Trần Hậu (BìnhTuy) * Thái San (Biên Hòa) * Từ Dương (Canada) * YVan & Emilie Carlier *

         Thành lập ngày 18. 8. 2004 tại Pháp khởi đầu với tên VietArt, chuyển tên là Newvietart năm 2008và đình bản năm 2018 . Tái thiết lập ngày 25.05.2020 dưới tên hiệu VIỆT VĂN MỚI .

        Việt Văn Mới hoàn toàn độc lập không chấp nhận tài trợ hoặc ảnh hưởng ... của bất kỳ một cá nhân, chính quyền, tổ chức, bè đảng, phe nhóm, ... chính trị, xã hội, văn hoá ... nào trên thế giới.

            * Trụ Sở : Troyes 10000 - Orsay 91400 (Pháp).

Quay Lên Đầu Trang