Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
VIẾT CHO TUỔI NĂM MƯƠI

Khi con chữ đổ xuống
Thời gian xê dịch dần
Đi qua bờ mê lộ
Bốn mưoi chín mùa xuân

Bốn mươi chín mùa xuân
Ôm trần gian chật ních
Chật hẹp những cõi lòng
Chật kín những nổi buồn

Ta dặm dài bước tới
Lòng nhẫn nại vô bờ
Người đi qua ơ hờ
Ngày xô ta cơn gió

Ai như con sâu róm 
Khoanh một vùng lá non
Những ngày ta vụng dại
Lỡ đánh mất cõi hồn

Đi qua bờ mê lộ
Hay đi trong cơn mơ
Ai níu dùm tay nhỏ 
Mở dùm ra chân trời

Cho ta dựa vào người
Bước qua vùng mộng mị
Đi qua miền hoang mê
Áo cơm không dẫn lối

Hôm qua tuổi năm mươi
Ta thẩn thờ soi mặt
Thấy mình còn yên ắng
Tạ trái đất vòng xoay

Đi là đến từng ngày
Yêu là mù muôn lối
Năm mươi còn vụng dại
Xin gởi hết cho ngườiVVM.08.6.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .