Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

BỐN MƯƠI CHÍN NĂM - GIẤC MỘNG DÀI !

phi trường đầy những người thân đưa đón
bảng điện Arrival nhấp nháy
tôi biết bạn đã tiếp đất
người trở về sau bốn mươi chín năm cằn cỗi đời lưu lạc
bật Zippo
đốt thuốc
anh châm vào quá khứ
ôi,một thời súng ống chẳng tha ai
cơn mưa rừng đêm lê thê
thèm một người tình 24 giờ phép
thèm được sống để yêu thương
hạnh phúc đắng chát
chiến tranh lạnh lùng
đường đạn oan khốc
gầm trời đội chung
tấc đất nào của riêng ai ?

người lính già trở về
chiều Saigon vẫn vậy
bạn và tôi
hai mái đầu đầy mây
ngày xanh xa tít
cõi người mờ mịt

gặp mặt,cầm tay
uống cạn trời biên ải
vũ trụ chao nghiêng

bốn mươi chín năm - giấc mộng dài
phủi tay ra khỏi cơn mê
vừa vặn cửa đời đóng khép
còn gì nữa đâu “lời qua,tiếng lại”
chuyện “thắng/thua” - men vui,chén đắng…
(nằm ngửa nhìn trời hay nấp vào hủ cốt !)
Cũng đành thôi : “một nắm cổ khâu ” ! (*)

(Saigon,tháng Tư /1975-2024)
(*)Trích Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều - 阮嘉韶)
Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau !
Trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nắm cổ khâu xanh rì !

(Cổ khâu : chỉ ngôi mộ xưa)VVM.01.6.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .