Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
 
TĨNH LẶNG

Trong tĩnh lặng thả lòng theo cơn gió
Trôi lang thang trên những cánh trăng vàng
Khuya nhè nhẹ nụ quỳnh hoa hé nở
Trong tịnh yên dìu dịu toả làn hương 

Thuyền lênh đênh bến bờ tìm hạnh phúc 
Có một ngày mây gió chợt cần nhau
Những buồn xưa chợt hoá thành bé nhỏ
Sóng vỗ về dịu ngọt những bờ đau

Nhắm mắt lại nghe vườn trăng tình tự
Đêm ngọt ngào đêm của những tâm giao
Nâng giai điệu cho tiếng đàn sóng sánh
Thả lời ca vươn tới những vì sao

Sg 26.5.24VVM.01.6.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .