Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

BÓNG THỜI GIAN

Trong đêm sâu
hai vì sao thức trắng
bờ hoang nhiên
tinh tú gối tay nằm
linh hồn ta
dạo qua chòm nhân mã
chạm thiên thu
vỡ một khúc nguyệt cầm.

Đêm cổ tích
đêm ngàn năm thi thoại
em phù du
mang đôi cánh thiên thần
ai đốt lửa
bên đền đài hoang phế
phút khải huyền
mặc cả với sắc không...

Em dung nhan
ngàn năm xưa diễm tuyệt
vành trăng non
cong vút nét môi mềm
Ta hoang đàng
mơ một vòng tay ấm
Chở mơ mòng
về khắc bóng thời gian.VVM.01.6.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .