Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
tranh Caroline Trương (Houston -Texas)

HOUSTON CÓ GÌ LẠ KHÔNG ANH ?

Houston có gì lạ không anh? *
Giờ trăng bên ấy có còn xanh?
Mùa đông rét buốt mùa hạ nóng
Cam chín đỏ cành trong nắng hanh

Houston tối đi dạo một mình
Ngọn đèn trên phố sáng lung linh
Bellaire** mà ngỡ Sài Gòn phố
Tiếng nhạc đêm đêm vẫn xập xình

Houston buổi sáng gió lao xao
Gió gọi hồn quê một thưở nào
Thoáng chút quê nhà trong đáy cốc
Ly cà phê sáng nhớ nôn nao

Houston có gì lạ không anh?
Xuân có về trên con phố xanh?
Kim Sơn quán cũ còn lưu luyến
Cam quýt chờ ai chín đỏ cành.

* Ý thơ Nguyên Sa.
** Bellaire: Đường phố lớn nhất của Houston – nơi người Việt lưu trú đông nhất.VVM.20.3.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .