Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
MAI

Mai nhớ biển ta về biển gọi
Sóng vỗ bờ xa từ độ trăng lên
Từ độ gió ôm lòng sâu lay động
Từ độ nhớ thương thiêu đốt mặt trời

Mai nhớ núi ta về núi gọi
Tiếng hú dài vọng chóp cô liêu
Có loài hoa nở vùng mây trắng
Có loài cây nức nhánh thương yêu

Mai nhớ núi về ngồi với núi
Cúi xuống rêu xanh, chạm khẻ đáy hồn
Đứng ngó ngọn đồi nhấp nhô độ lượng
Ôm cả cõi người, những loài vượn cô đơn..

Mai nhớ mai ơi là nhớ những ngày 
Phố xá hôm nay mây dầm xám xịt
Tiếng rao bán thơ ứ bầm mờ mịt
Ta gói trọn vần chưng cất gởi mưa sa..

m.y.k.h.ê n.g.à.y.k.h.ô.n.g.t.ê.nVVM.20.3.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .