Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

MỘT MÙA ĐAU

Nắng hạ tàn chim gầy gẫy cánh
Liêu xiêu bỏ phố để vể đâu
Kẻ vui người ở nhà hiu quạnh
Bát nháo lao nhao bước xuống tầu

Chìm về bóng tối một vết đau 
Nỗi buồn trút xuống ngả nghiêng sầu
Chơi vơi giữa chốn bao người lạ
Âm Ĩ đau lòng nỗi lo âu

Đội thúng đi bán chẳng ai mua
Thế chân lòng dạ giữa gió mưa
Tiếng chó sủa chơi vơi xó chợ
Dạ xót lòng phên trống gió lùa

Áo trắng trường xưa em giữ lại
Nếu thấy chưa về làm khăn tang
Ba năm chờ đợi thành điên dại
Bỏ lại người xưa thịt nát tan

Nghe tiếng cuốc kêu gà gáy sáng
Năm canh thức dậy nguyệt lu mờ
Bóng tre che khuất con đường cũ
Lệ gầy giọt xuống cỏ xác xơ

Người đã về đâu tôi nơi đâu
Cho tôi tìm lại những ngày đầu
Chiẽc áo trắng em xin làm dấu
Để mùa tan hợp gọi cho nhau.VVM.14.3.2024.