Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
              
EM VỀ…MÙA XUÂN CHIÊM BAO

Mùa xuân lộc mới xanh cành
Em về cánh áo thiên thanh tuyệt vời
Dẫu già trong cuộc rong chơi
Vẫn yêu mắt ấy tinh ơi là tình

Em về trầm ngải hương linh
Tỉnh say đêm mộng nguyệt đình rêu phong
Em về sông suối nối dòng
Thuyền trăng lạc bến thôn đông thôn đoài

Em về quên cuộc trần ai
Lửa hồng bếp ấm nối dài canh thâu
Em về gặp hội gieo cầu
Trai làng ngơ ngẩn miếng trầu quên nhai

Em về bước nhỏ trang đài
Tóc mai bay sợi vắn dài như mơ
Em về hâm rượu gieo thơ
Đèn khuya ẩn hiện bóng mờ trong tranh

Em về lạc ngựa reo nhanh
Ải quan trấn thủ mở thành hoan ca
Đón em cờ - lọng – kiệu – hoa
Cung đăng dạ yến bên tòa nghinh phong

Em về giũ áo lụa hồng
Gối tay đêm nguyệt nghe lòng rưng rưng
Em về hội xuân tưng bừng
Đào mai rực rỡ đón mừng bước em

BAO LA ƠN Ở KIẾP NGƯỜI

Cảm ơn cỏ
Cảm ơn cây
Cảm ơn trời rộng đất dầy dung tôi

Cảm ơn núi
Cảm ơn đồi
Cảm ơn nắng sớm mây trôi chiều tà

Cảm ơn nước
Cảm ơn nhà
Cảm ơn lịch sử ông cha hào hùng

Cảm ơn biển
Cảm ơn rừng
Cảm ơn cảnh thổ đã từ náu nương

Cảm ơn gió
Cảm ơn sương
Cảm ơn bằng hữu bốn phương giao tình

Cảm ơn suối
Cảm ơn sông
Cảm ơn ân nghĩa với lòng sắt son

Cảm ơn mất
Cảm ơn còn
Cảm ơn huyền diệu sắc không kiếp người

Cảm ơn mẹ
Cảm ơn cha
Cảm ơn sinh dưỡng bao la đất trời

Cảm ơn cỏ
Cảm ơn cây
Cảm ơn trời rộng đất dầy dung tôi

Cảm ơn núi
Cảm ơn đồi

Cảm ơn em
Cảm ơn đời
Cảm ơn năm tháng tuyệt vời tuổi tôi.VVM.07.02.2024-NVA