Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      KÍNH TIỄN NHÀ THƠ TRẦN DZẠ LỮ

Tiễn anh về chốn miên trường
Vần thơ ở lại -bạn bè khóc thương
Xem như đi hết đoạn trường
Trần ai một kiếp-vô thường- có -không!

Anh rời cõi tạm thong dong
Hồn thơ ở lại neo trong lòng người
Đi qua bao nẻo khóc cười
Thế gian chừng ấy …đoạn đời đã xong

Phất tay rũ áo về trời
Người đi thannh thản cuộc người trả vay
Kính anh một nén hương này
Gia tài chữ nghĩa-chung tay giữ gìn.

Sài Gòn, ngày 26/01.2024
*Nghe tin anh đi lúc 22 h 30 ngày 25.01.2024, BH cũng như bao độc giả bàng hoàng thương xót. Ngậm ngùi!
Anh yên nghỉ! Thương tiếc một người anh hiền lành, chân chất, một nhà thơ tài hoa, đáng kính!
*** hình của Hoàng Thị Bích HàVVM.26.01.2024.