Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
 
HOA ÁNH SÁNG

Xanh lại hương trời sau giông bão
Tìm lên đồi nguyệt hái hoa trăng
Ôm lòng thắt dải vàng hư ảo 
Dẫu biết rằng mai sẽ hết rằm

Về đâu, nửa lá trăng đơn độc 
Lấp lánh dòng đời vàng vụn rơi
Về đâu những cánh chim Chu Tước
Bỏ lại mùa đông tuyết trắng đồi...

Ta muốn tới vườn mây ánh sáng
Nằm trên nệm lá ngắm sao rơi
Nghe lời âu yếm  trời và đất
Tự thuở hồng hoang chẳng thể rời.

...ở lại đêm nay cùng nguyệt bạch
Hái hoa dâng tặng những mùa vui
Dù nay trăng khuyết mai đầy lại
Nở trắng vườn mây tháng mười hai...VVM.03.12.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .