Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

HẠ SAY

Ta rót hạ chuốc mình say
Có con chim đậu nhành mai ghẹo cười
Mùa xuân theo dấu chân người
Bỏ ta ngơ ngẩn bên đời đìu hiu

Say đi nắng hạ cuối chiều 
Nhuộm màu mắt nhớ  trong veo ánh vàng 
Say đi- khóc những lỡ làng
Ngày theo con nước ai sang xứ người

Rót đi nắng hạ mềm môi
Thềm hoa xoã tóc hát lời ca xưa
Rằng: trời có nắng có mưa
Riêng ta sao mãi bơ vơ một mình

Uống đi hư ảo bóng hình
Cho tan giọt nắng vào tim ấm nồng
Say rồi hồn thả đi rông
Nhớ ai ai nhớ… tình không …không tình…

sg 27.5.2023VVM.06.6.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .