Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

qúy vị đang nghe Poème của Giovanni Marradi

THƠ

Thơ là tình yêu tôi
trong tách trà mỗi sớm
có đất trời mộng tưởng
có em xưa sau.

Tôi viết về sợi tóc biết đau
về phiến đá chìm sâu
viết khi xa nhau
bao trái tim rạn vỡ.

Thơ không là con chữ
rao bán giữa chợ đời
em đã yêu tôi
thơ thắm tình máu thịt
tôi đã yêu em
thơ yếu mềm cuống quýt.

Diệu ngôn tôi không dệt
Uyển ngữ tôi chào thua
xin ghép mảnh cuồng mơ
thành trái tim bốc cháy.

Thơ chìm giếng sâu không đáy
in một mảnh trời
thơ là đêm đêm
tôi tìm vành trăng ẩn khuất.

Thơ là rạo rực
em là hoang mang
Em gieo bất tử
thơ gieo ngỡ ngàng.
Tôi gặt mùa vàng
thơ và em gieo từ ngàn năm trước.VVM.02.6.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. vietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .