Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
tranh Charles Ash
      
ĐỨNG TRƯỚC DÂM ĐÀM  

Hàng Liễu tóc xòa ngả bóng soi
Tiếng chuông Trấn Quốc điểm luân hồi
Tỏ mờ chim chóc xôn xao lượn
Thấp thoáng con thuyền lặng lẽ trôi
Xế bóng vầng dương dần lặn khuất
Chiều tà sương trắng sớm giăng rồi
Ngang trời bầy Vạc nghe xào xạc
Bờ cỏ dập dìu những lứa đôi…

LỠ BƯỚC SANG NGANG

( Thể song điệp )  


Lỡ bước sang ngang lỡ bước sang
Chẳng tham vàng bạc chẳng tham vàng
Quen hơi bạn ngọt quen hơi bạn
Bén tiếng chàng hay bén tiếng chàng
Ly biệt mẹ cha ly biệt mẹ
Giã từ làng xóm giã từ làng
Đâu ngờ dối trá đâu ngờ dối
Nợ phải mang rồi nợ phải mang…

CẦU CHÚA...  

Cầu xin Đức Chúa với lòng thành
Ban phép nhiệm mầu dứt chiến tranh
Để Trái đất yên bình hạnh phúc
Cho Loài người thịnh vượng an lành
Điều hay lẽ phải luôn tồn tại
Thói xấu tật hư sẽ bớt nhanh
Sống chỉ yêu nhau quên oán hận
Mong lời thỉnh nguyện thấu cao xanh!

HỌC!

( Thủ nhất thanh Bát vĩ đồng âm )  


Học tập luôn như mới bắt đầu
Học nhiều chưa thấy thấm vào đâu
Học từ khi hãy còn thơ ấu
Học đến lúc nằm dưới mộ sâu
Học trẻ người già không sợ xấu
Học già lớp trẻ chẳng lo sầu
Học xưa sử sách còn in dấu
Học nữa học hoài học mãi lâuVVM.16.3.2023