Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      HƯƠNG TỪ MẪU

Ngồi nghe hơi gió đầu làng
Ngỡ hương từ mẫu bay sang nơi này
Người về cưỡi gió nương mây
Ru đời ta mát những ngày nắng sôi.

Còn nghe vọng tiếng ru hời
Tiếng cười của mẹ bên trời tịnh không 
Nhớ xưa nằm chiếc nôi hồng
Có bàn tay mẹ bế bồng sớm trưa.

14-6-2021

SẮC MÀU

TRẮNG là tóc mẹ trên đầu
Tháng năm tần tảo, dãi dầu gió sương
XANH là cây mạ quê hương
VÀNG như trăng tỏ đêm trường sáng soi.
ĐỎ như tia nắng mặt trời
Chờ hoàng hôn TÍM phai rồi ánh quang
ĐEN như đời phận lỡ làng
Tìm đâu những giấc mơ HỒNG hoan ca.
Màu NÂU chiếc áo bà ba
Bao cô thôn nữ thướt tha đường làng
Bếp chiều vương nhẹ khói LAM
Nùi rơm mẹ nhóm lửa chèn mắt cay.

"Hóc Bà Tó"-6-6-2021