TỲ KHƯU THÍCH CHÂN TUỆ

 • Thế danh: Trần-Văn-Trung. Bút hiệu: Cư-sĩ Chính-Trực. Phẩm vị: Tỳ-Khưu
 • Sinh ngày 3 tháng 6 năm 1948 tại Saigon. Nguyên quán: Làng Trường Thọ, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định.
 • 16 tuổi thọ Tam quy Ngũ giới với Thượng Tọa Thích Tâm Giác, Giám Đốc Nha Tuyên Uý Phật Giáo, được ban Pháp Danh Chính Trực.
 • Xuất gia năm 2000, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, ban pháp danh Chân Tuệ, pháp hiệu Giác Thắng, pháp tự Thanh Minh.
 • Sa Di Phụ Tá Tổng Thư Ký Tổ Đình Từ Quang (Montreal, Canada) Trụ sở Trung Ương GHPGVN.TTG (2002-2004)
 • Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVN.TTG (2004-2008)
 • Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghiên Cứu và Phát Triển Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới (nhiệm khóa 2008-2012)
 • Sáng Lập Trụ Trì Chùa Tịnh Quang (London, Brampton, Guelph) Canada.
 • Chủ trương biên tập VP. Phật Học Tịnh Quang Canada.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Cư Trần Lạc Đạo - Tập I - 1999
 • Cư Trần Lạc Đạo - Tập II - 2000
 • Cư Trần Lạc Đạo - Tập III - 2002
 • Pháp Môn Chăn Trâu - 2004
 • Bát Nhã Tâm Kinh
 • Thập Đại Nguyện và Mười Điều Tâm Niệm
 • Kinh Nghiệm Nội Quán - Một hướng dẫn đơn giản, trực tiếp về pháp hành Thiền Phật Giáo - The Experience of Insight, A simple an direct guide to Buddhist meditation by Joseph GoldStein - cư sĩ Chính Trực dịch Việt - 2003 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  BIÊN LUẬN - NHẬN ĐỊNH

 • CHỮ TÂM TRONG ĐẠO PHẬT