NHỊ TƯỜNG

  • Sinh quán tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
  • Hiện cư ngụ tại Diên Khánh Nha Trang .
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Cuộc đời ông già Nô-en (dịch)
  • Chú mèo Dharma David Lourie & Ted Blackall (dịch)
  • Công nương hoa sen. William E. Barrett. (dịch)
  • ...............................
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    MẦM LAN THƯƠNG YÊU TÂM PHẬT CHIỀU MUỘN NHỮNG NGƯỜI THÀNH TÂM ĐƯỜNG DÀI CUỘC ĐỜI ÔNG GIÀ NÔ-EN - PHẦN THỨ I & 2 - TRUYỆN DỊCH CUỘC ĐỜI ÔNG GIÀ NÔ-EN - PHẦN THỨ 3 & 4 - TRUYỆN DỊCH CUỘC ĐỜI ÔNG GIÀ NÔ-EN - PHẦN THỨ 5 & 6 - TRUYỆN DỊCH CUỘC ĐỜI ÔNG GIÀ NÔ-EN - PHẦN THỨ 7 & 8 - TRUYỆN DỊCH CUỘC ĐỜI ÔNG GIÀ NÔ-EN - PHẦN THỨ 9 & 10 - TRUYỆN DỊCH CUỘC ĐỜI ÔNG GIÀ NÔ-EN - PHẦN KẾT - TRUYỆN DỊCH ÐÓA HOA KHÁT VỌNG - Nguyên tác KAHLIL GIBRAN KAHLIL CON MÈO TRONG MƯA - Nguyên tác ERNEST HEMINGWAY NHỮNG TRÁI TIM THỦY CHUNG - Nguyên tác BOB CLARK. TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN KHÔNG MẤT HY VỌNG KHOẢNH KHẮC CUỐI CÙNG - Nguyên tác của Mark de Goutiere Ngày Xưa, Có Một Ông Vua - Nguyên tác của Rabindranath Tagore CÂY XƯƠNG RỒNG NGƯỜI CHA CÁ SẤU Kẻ Tử Đạo Mẹ và Con