DƯƠNG THU HƯƠNG

 • Năm sinh : 1947 tại Thái Bình
 • Vì phản đối chế độ cộng sản bà đã bị khai trừ khỏi Đảng vào năm 1989
 • Bị bắt giam vào năm 1991.
 • Tỵ nạn chính trị tại Pháp năm 2006 .
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Chuyện tình kể trước lúc rạng đông
 • Bên kia bờ ảo vọng
 • Những thiên đường mù
 • Tiểu thuyết vô đề
 • Đỉnh cao chói lọi
 • Chốn vắng
 • ...

 • GIẢI THƯỞNG :

 • Huân chương Văn hóa Nghệ thuật Chevalier des Arts et des Lettres năm 1994 của Pháp
 • Giải thưởng của Tạp chí Elle (Grand prix des lectrices de Elle) năm 2007
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI