CAO THỊ HỒNG

 • Cao Thị Hồng (Bút danh: Anh Hồng, Cao Hồng; Sao Khuê)
 • Sinh năm 1968; Quê hương: Sầm Sơn, Thanh Hóa.
 • Công việc chính: Giảng dạy, nghiên cứu, phê bình văn học.
 • Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Mùa bánh kiến (Tập thơ, 2006)
 • Một chặng đường đổi mới lý luận văn học Việt Nam (1986-2011), (Chuyên luận, 2011).
 • Lý luận – phê bình văn học đổi mới & sáng tạo, (Tiểu luận nghiên cứu - phê bình, 2013).
 • Người đàn bà qua hai mùa tóc (Tập thơ, 2014).
 • Lý luận phê bình văn học: Một góc nhìn mới (Tiểu luận nghiên cứu, phê bình, 2017)
 • Những vẻ đẹp văn chương... (Tiểu luận nghiên cứu & phê bình, 2020)


 • * Tuyên ngôn cầm bút: Với tôi, viết như sự đặt để của số phận, viết bởi tiếng lòng, bởi đam mê, bởi yêu thương và tin tưởng, hy vọng vào con người và cuộc sống”  TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  NHẬN ĐỊNH - BIÊN LUẬN

 • CẢM THỨC VỀ PHÁI ĐẸP TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ
 • CẢM THỨC CÔ ĐƠN TRONG LỬA THIÊNG CỦA HUY CẬN
 • NỖI KHẮC KHOẢI KIẾM TÌM BẢN THỂ TRONG TRUYỆN NGUYÊN MINH