CAO THÂM

 • Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CAO THÂM
 • Sinh ngày 16/10/1957 tại Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An;
 • Hiện là Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập (doanhnghiephoinhap.vn) và Báo Điện tử Doanh nghiệp Việt Nam (doanhnghiepvn.vn)- hai cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam.
 • TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN

  Sách văn học, báo chí:
 • Lạc thú - tiểu thuyết, 1991;
 • Cơ hội vàng - tiểu thuyết,1992;
 • Đa mang - tiểu thuyết, 1993;
 • Số phận một đại ca - truyện vừa, 1993;
 • Thần tượng - tập truyện ngắn, 2003;
 • Những ngày đàng - tập ký sự, 2006;
 • Chạy trốn - tiểu thuyết, 2006;
 • Ký sự nhân vật - tập ký sự, 2010;
 • Thăm thẳm đường xa - tập phóng sự, 2014;
 • Góc khuất -Tập phóng sự, 2015;
 • Vượt ngục - tiểu thuyết, 2016;
 • Sập hầm –tiểu thuyết, 2016.

 • Sách lịch sử:
 • Di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc Cạn, 2000 (chủ biên);
 • Bà mẹ VNAH và Anh hùng LLVT Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, 2001 (chủ biên);
 • Lịch sử Bưu điện tỉnh Bắc Cạn, 2002 (chủ biên);
 • Lịch sử phong trào Phụ nữ tỉnh Bắc Cạn, 2005 (chủ biên);
 • …Chủ biên nhiều cuốn sách lịch sử truyền thống cho các công ty thuộc ngành Than - Khoáng sản Việt Nam; ngành Giao thông - Vận tải và các trường học. • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI