Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      NÔNG THÔN... BUỒN    T hành phố buồn...Nông thôn cũng buồn luôn bởi Côvi cổ viếng thăm. Bò không người chăn dắt phá chuồng chạy ra đường ăn cỏ dại bị ngộ độc sâu nái lăn đùng ra...chết. Chủ nhà đã đi cách ly tập trung miếng thịt cũng không được... nếm

Nông dân nuôi bò để bán lấy tiền đóng học cho con, bán bò để trang trải các khoản chi phí điện nước và đóng góp vào đủ thứ loại quỹ xã hội ...nuôi Quan, Vậy mà Quan thì được người ta đút tận miệng "miếng bò thịt nướng dát vàng cả tỉ đồng" như một đứa trẻ con được bà đút cháo vẫn hiên ngang tự đắc mà không nghĩ rằng.... nhục cả quốc gia khi mùa dịch bệnh dân phải tháo chạy đói khát

Chủ- nhật ở quê mình buồn thật buồn. Ngõ quê vắng bóng trẻ con đuổi bắt chuồn chuồn. Chó nằm im ngõ nhà đăm đăm mắt mỏi mòn đợi chủ về không buồn sủa...khi đoàn Quan đến kiểm tra

Cô-vi ơi. Cô đi đi... đừng dắt Quan đến ...Khổ quá rồi.

7/11/2021
VVM.16.11.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com