Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


QUÊ XA VỌNG MẸ

Nắng hạ vừa qua. Thu chớm đến
Nhắc nhở mùa hiếu hạnh Vu lan
Công cha như vẫn còn hôm sớm
Nghĩa mẹ như đây dáng ẳm bồng

Chăm chút cho đàn con khôn lớn
Trưởng thành mỗi đứa một nơi xa
Cha đi. Có đứa không về được
Mẹ đi. Còn ngóng đứa phương trời

Xa mẹ mười sáu tháng Vu lan
Năm nay giãn cách mọi ngã đường
Quê xa vọng mẹ lòng thương nhớ
Ở đâu cũng có mẹ bên con.VVM.15.8.2021