Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NEO ĐẬU HỒN QUÊ

Tôi nhớ từng gốc cây, ngọn cỏ
Từng nếp nhà gianh
Ngõ gió
Tre ngà
Những cánh đồng dập dờn sóng lúa
Những trang đời
cũng lắm phôi pha
*
Tuổi học trò Đình Vật, Điếm Ba
Vừa thôi đã trôi xa
Để hai với hai luôn luôn bằng bốn!
Nôm na là cái nà, cái nõn!
Gì chân phương hơn lọ gốm, lọ sành!
*
Kìa ai mặn muối!
Kìa ai chua chanh!
Sen vẫn ngát ao đình
Lá xanh, nhị vàng, bông trắng
Làng tần tảo với mưa, với nắng
Ngọn đèn khuya
Đánh vật
Những trang…bài!
*
Mẹ thôi chợ Chằm củ sắn, củ khoai!
Thôi mồng một, hôm rằm lên chùa lễ Phật!
Con vái mẹ
Nén nhang con thắp
Khép một vòng nắng mưa!
*
Vòng lại mở
chung một giàn bầu bí
Người chung quê
chung nghĩa
chung tình
Áo tứ thân em mang
không lụa là gấm vóc
Đứng một mình thì em vẫn xinh!
*
Có ai hay từng gốc cây, ngọn cỏ
Mà làm nên hồn cốt nước non mình!

Mão Điền 2- 2021VVM.15.7.2021