VŨ UYÊN GIANG

 • Tên thật: Nguyễn Quang Vinh
 • Sinh năm 1943 tại Nam Ðịnh, Việt Nam.
 • Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH phục vụ trong ngành Quân Báo (1968-1973)
 • Định cư ngụ tại Hoa Kỳ từ năm 1993
 • 2007: Về hưu và sống cùng gia đình ở Thành phố Bonaire, Georgia -Hoa Kỳ
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Ði Trên Ðỉnh Buồn (truyện 1971)
 • Trên Ðường Biên Giới (truyện 2000)
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  THƠ

 • ĐẤT KHÁCH LÒNG NHƯ ĐANG CÓ MƯA

 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  PHỐ QUẬN NGÀY XƯA TRÊN BẾN NINH KIỀU MỘT THUỞ BÌNH DƯƠNG TÀ ÁO TRƯNG VƯƠNG HẸN VỀ MỸ THO CHIỀU MƯA ĐẾN CHÙA NGHE KINH THIỀN BÊN HỒ MICHIGAN KHOẢNG TRỜI RIÊNG ĐẤT KHÁCH LÒNG NHƯ ĐANG CÓ MƯA TÀ ÁO NGÀY XƯA TRÁNG SĨ TRƯỚC KHI ĐI LỤC BÁT MAI BÙI GIÁNG MỘT THOÁNG KỶ NIỆM