VŨ TÀI LỤC

 • Sinh năm 1929
 • Mất ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại Hoa-Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Quốc Tế Chính Trị (1966)
 • Nói Chuyện Tam Quốc (1967)
 • Thủ Đoạn Chính Trị (1968)
 • Tướng Mệnh Học Khảo Luận
 • Thân Phận Trí Thức (1969)
 • Mưu Kế Chính Trị (1971)
 • Tướng Mệnh Khảo Luận (1972)
 • Những Quy Luật Chính Trị Trong Sử Việt (1973)
 • Adolf Hitler Đảng Quốc Xã (1973)
 • Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư (1973)
 • Người Đàn Bà Trong Tướng Mệnh Học (1974)
 • Những Khuôn Mặt Tài Phiệt (1985)
 • ......................................... • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  BIÊN LUẬN

 • HUYỀN THỌAI TRƯƠNG LƯƠNG