TẠ TỴ

 • Sinh năm 1922 tại Hà Nội.
 • Mất ngày 24/4/ 2004 tại Sài Gòn - Việt Nam
 • Tốt nghiệp Trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương năm 1943 Ban Sơn Mài.
 • Tự học sơn dầu. Bắt đầu làm thơ viết văn từ năm 1947.
 • Tốt nghiệp Khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức, Biệt Ðoàn Trưởng Biệt Ðoàn Văn Nghệ Trung Ương, Trung tá Quân đội VNCH (miền Nam).
 • Sau 30.4.75 : Học tập cải tạo
 • Vượt biên tới Mã Lai, qua Mỹ đoàn tụ với người con trai
 • Năm 2002, ông chính thức trở về Việt Nam sống với người con gái
 • Là một họa sĩ thành danh và được coi là người đi tiên phong trong mỹ thuật Việt Nam đương đại., Tạ Tỵ còn là người làm thơ, viết văn, viết kịch.
 • Các tác phẩm của ông đã được đăng tải trên các tạp chí văn học từ Bắc vào Nam, từ thập niên 50 cho tới tháng Tư năm 1975, như Thế Kỷ, Ðời Mới, Nguồn Sống Mới, Sáng Tạo, Văn, Văn Học, Hiện Ðại, Nghệ Thuật và Bách Khoa, Tin Văn và Thế Kỷ 21 (Hoa Kỳ)......
 • Ông là tác giả của rất nhiều tác phẩm, được những nhà xuất bản uy tín ấn hành như: Những Viên Sỏi (tập truyện - Nam Chi Tùng Thư 1962), Yêu và Thù (tập truyện Phạm Quang Khai 1970), Mười Khuôn Mặt Văn Nghệ (nhận định văn học - Nam Chi Tùng Thư 1970), Phạm Duy Còn Ðó Nỗi Buồn (Văn Sử Học - 1971), Cho Cuộc Ðời (thơ - Khai Phóng 1971), Bao Giờ (tập truyện - Gìn Vàng Giữ Ngọc 1972), Ý Nghĩ (tạp văn - Khai Phóng 1974). Ðáy Ðịa Ngục (1985), Những Khuôn Mặt Văn Nghệ Ðã Ði Qua Ðời Tôi (1990), Xóm Nhà Tôi (1992), Mây Bay (thơ- 1996), Một Chuyến Ngao Du 2000, và sau cùng là cuốn Tuyển Tập Tạ Tỵ được ấn hành vào năm 2001. • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  BIÊN LUẬN - NGHIÊN CỨU

 • "THẾ PHONG & CƠN MÊ DỤC VỌNG"

 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  NHỮNG KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ ĐÃ ĐI QUA ĐỜI TÔI... Kỳ 1. NHỮNG KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ ĐÃ ĐI QUA ĐỜI TÔI... Kỳ 2. NHỮNG KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ ĐÃ ĐI QUA ĐỜI TÔI... Kỳ 3.