PHẠM VIÊM PHƯƠNG

 • Sinh năm 1955 tại Long Xuyên Nam Việt Nam
 • Sống và làm việc ở thành phố Sàigon.
 • Cựu Thư ký tòa soạn báo Economic Development Review (phụ trách tiếng Anh).
 • Tác giả của nhiều cuốn sách dịch thuật, biên khảo, lịch sử, chính trị, văn học.

 • Tác Phẩm Chính:

  Dịch:

 • Hemingway, Tuyết trên đỉnh Kilimandjaro và những truyện ngắn khác, NXB Văn nghệ TP HCM, 1997;
 • John Steinbeck, Rời nẻo đường quen, NXB Văn nghệ TP HCM, 1999.
 • Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại (dịch cùng Mai Sơn), 2004.

 • Dịch, Biên Khảo:

 • Hồi ký Lý Quang Diệu, 2 tập, NXB TP HCM, 1995, 2001
 • Vụ ám sát Ngô Đình Diệm và John Kenedy, NXB CAND, 2002 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  BIÊN LUẬN - NHẬN ĐỊNH

 • VỀ TRUYỆN NGẮN VÀ CẤU TRÚC
 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN VIETART.FR

  GÃ VÕ SĨ E.HEMINGWAY ĐIỀU THỞ THAN A.CHEKHOV MƯỜI NGƯỜI DA ĐỎ CHÚ CÁ VOI R.KIPLING