LÂM CHƯƠNG

 • Lâm Chương sinh quán tại Tây Ninh.
 • Ông là SQQL Việt Nam Cộng Hoà .
 • Sau năm 1975, trải qua 10 năm học tập cải tạo.
 • Năm 1987 vượt biên .
 • Hiện nay Lâm Chương và gia đình đình cư tại Hoa Kỳ.
 • Trước năm 1975 ông viết cho Những tạp chí Văn , Văn học , Bách Khoa , Khởi hành , Nghệ Thuật .
 • Ở Hải ngoại ông cộng tác thường xuyên cho Lửa Việt , Văn Học , Hợp Lưu , Sóng Văn , Đi Tới và Khởi Hành, cùng xuất hiện nhiều trên các website văn học . 
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Loài Cây Nhớ Gió (Truyện -1971)
 • Đoạn đường Hốt Tất Liệt ( Truyện -1998)
 • Lò Cừ ( Truyện -2000)
 • Đi giữa bày thú dữ ( Truyện -2002)
 • Truyện và Những đoản văn (2004).
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  VĂN & TRUYỆN

 • VIỄN THÁM
 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  ĐỜI TA RẤT TẦM THƯỜNG - DẮT TAY VÀO ĐỊA NGỤC - CÂU GÌ EM NÓI NHỎ