KHA TIỆM LY

 • Kha Tiệm Ly tên thật là Thái Quốc Tế
 • Sinh năm 1950 tại Định Tường
 • Trước 75 là giáo sư Quốc Văn, Hán Văn, rồi là Sĩ Quan Pháo Binh QLVNCH
 • Viết từ thời trung học với nhiều bút danh: Liêu Tần Chương, Lam Kha, Kha Tiệm Ly và tên thật
 • Kha Tiệm Ly TL nhiều thể loại: Văn, thơ, phú ... với nhiều đề tài khác nhau.
 • Hiện sống tại Đinh Bộ Lĩnh, P2, TP Mỹ Tho, Tiền Giang • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  HẬN NAM QUANUỐNG RƯỢU VỚI PHÀN KHOÁIPHÚ TẶNG VỢTÓC CON GIỜ ĐÃ HOA RÂMHẬN HOÀNG SATHIÊN HÀ TIỂU THƯ