Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

CHUYỆN PHẢI NÓI

VỚI BỌN PHẢN QUỐC Ở LÂM ĐÔNG

N ăm 938, Ngô Quyền chấm dứt 1000 năm đô hộ giặc Tàu. Trải qua hơn 1000 năm, dựng nước, giữ nước, phát triển qua các thời đại. Dù có thịnh có suy, và ít nhiều bị sự chi phối bởi nền văn hóa của Trung Quốc. Nhưng tất cả các triều đại luôn tìm cách tự chủ, thoát khỏi và phát minh ra những thành quả cho riêng của dân tộc. Từ khi chữ Quốc ngữ ra đời đánh dấu cột mốc quan trọng. Không lệ thuộc chữ viết ( trước đó là chữ Hán Việt và Hán Nôm) thì Việt Nam cơ bản đã làm chủ thực sự nền văn hóa dân tộc cho riêng mình!

Thế nhưng, thời gian gần đây, một số nhà "DỞ HƠI HỌC" đã muốn biến tấu chữ Quốc Ngữ, Vấp phải sự phản đối kịch liệt của cộng đồng dân tộc. Tạm thời lắng yên nhưng không có nghĩa là những nhà "DỞ HƠI HỌC" (Bùi Hiền..... và những tập đoàn đứng sau) vẫn nuôi hy vọng và âm thầm phá nát chữ viết.

Thì nay, một số người mang danh nghĩa là Người Việt (sở văn hóa thông tin Đà Lạt và các quan chức cấp tỉnh Lâm Đồng) lại chấp nhận cho tái hiện một mô hình văn hóa thời đại Tần Thủy Hoàng cùng với Vạn Lí Trường Thành tại mảnh đất Quê Hương Dân Tộc Việt.

Tất cả những người mang quốc tịch Việt Nam nên nhớ và hiểu rõ rằng:


Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa, có công thống nhất đất nước Trung Quốc và xây dựng nên vạn lí trường thành. Nhưng hoàn toàn không có công gì đối với dân tộc Việt Nam. Nhưng vì sao lại tái hiện thời đại Tần Thủy Hoàng trên mảnh đất của quê hương dân tộc mình?

Tôi cho rằng hành động tái hiện đó là một hành động tôn thờ ngoại bang, bán nước, cổ súy và ảnh hưởng đến tư duy nhận thức của các thế hệ sau này của dân tộc Việt Nam!

Quý vị hãy thử giả thiết một điều rằng: một trăm năm nữa thôi, nếu như có những biến đổi tiêu cực, tất cả sách sử không còn, chỉ còn hình tượng và vật thể thì con cháu chúng ta sẽ nhầm tưởng người có công CHẤM DỨT NGÀN NĂM ĐÔ HỘ GIẶC TÀU không phải NGÔ QUYỀN mà là Tần Thủy Hoàng.

Điều đáng lưu tâm hơn, nếu có sự biến đổi, 100 năm sau, Trung Quốc tuyên bố Việt Nam là của Trung Quốc thì sao? Con cháu chúng ta không thể nào phản ứng lại được. Bởi chứng cứ rành rành, di vật mô hình Tần Thủy Hoàng hiện hữu rõ ràng trên đất nước Việt Nam. Không nói đâu xa, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam nhưng Trung Quốc đã tuyên bố đó thôi.

Quý vị ạ! Tại sao không tái hiện hình ảnh bãi cọc Bạch Đằng với chiến thắng huy hoàng của Ngô Quyền? Tại sao không tái hiện hình ảnh 3 cuộc đại chiến của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn? Tại sao không tái hiện về Quang Trung với cuộc chiến nhà Tây Sơn?vv...... Còn rất nhiều... rất nhiều .... cần sự tái hiện để con cháu những đời sau hiểu rõ về lịch sử Cội Nguồn của Việt Nam. Nhưng lại đi tái hiện một Tần Thủy Hoàng của một đất nước mà luôn muốn thôn tính Việt Nam từ 2000 năm qua.

Tôi là một người dân Việt Nam, tôi kịch liệt lên tiếng phản đối một nhóm người đã đồng ý cấp phép xây mô hình triều đại Tần Thủy Hoàng và vạn lí trường thành trên quê hương Việt Nam.

Sự phản đối của tôi, xét về quyền lợi đối với tôi không có gì cả, nhưng tôi lên tiếng bởi lương tri và tinh thần dân tộc, bảo vệ những di sản và lịch sữ Việt Nam để mai nay con cháu dân tộc Việt Nam còn biết cội nguồn của mình là ai!

Nhân đây, quý vị đọc bài này của tôi, quý vị sẽ tự nhận thức sự đúng sai nên và không nên, cổ súy hay phản bác, im lặng thờ ơ hay lên tiếng vì dân tộc Việt Nam cho một ngàn năm nữa chứ không phải cho chúng ta! ./.


| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com